Copyright

Copyright

 

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de op deze website genoemde specificaties en in onze catalogus.
De specificaties tonen algemene naleving van diverse normen, en er mag niet van worden uitgegaan dat aan alle voorwaarden van het contract of de inkooporder wordt voldaan.

Kamer van Koophandel Rotterdam, registratienummer 23009317
BTW-nummer NL 0091.33.835.B01

© copyright VAN BEEST B.V., Sliedrecht
Alle rechten voorbehouden