Ons bedrijf > Handelsmerken

Green Pin®, geregistreerd handelsmerk


Een handelsmerk is een woord, zin, symbool of combinatie hiervan waarmee een product of dienst op de markt wordt geïdentificeerd. Hieronder vallen logo's, marketingslogans, merk- en handelsnamen. Onder sommige omstandigheden kan het handelsmerk ook kleuren of geuren omvatten. Geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken waaraan extra legitimiteit is verleend door de desbetreffende overheidsinstelling. Deze registraties kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat anderen identieke of soortgelijke marketingslogans, logo's, merk- en handelsnamen gebruiken. 

Binnen de context van de productie en levering van staaldraad- en kettingfittingen (zoals sluitingen, kousen, kabelklemmen, sleeves, sockets, spanschroeven, links, wartels, haken, oogbouten en oogmoeren, ladingspanners, ketting, platenklemmen en blokken) zijn zowel de woorden als het gekleurde logo van Green Pin® geregistreerd handelsmerk in een groot aantal landen. 

Binnen deze context is Van Beest de enige eigenaar van de naam. Tenzij daartoe bevoegd door Van Beest B.V., is het gebruik van het Green Pin® logo verboden. Daarom zal Van Beest B.V. elke actie ondernemen die zij noodzakelijk acht om misbruik van de logo's te voorkomen. Bij twijfel kunt u om advies vragen via het e-mailadres sales@vanbeest.com